Sejerø

Sejerø er ca. 11 km lang og 2 km bred og ligger i det nordvestlige Sjælland i den skønne Sejerøbugt. Øen har en rig og spændende natur, hvor der er mulighed for at få mange dejlige oplevelser. Sejerø hører til de steder i Danmark, der har flest solskinstimer og mindst nedbør. Øen har mange gode badestrande, hvor der hverken er understrømme eller farlige huller i havbunden.

Sejerø er lavtliggende med en række isolerede, høje morænebakker, som er dannet under istiden, hvor isen har skrællet og skubbet en del af den danske undergrund op og dannet bakkerne, hvor den højeste, Kongshøj, hæver sig 30 meter over vandet. I klart vejr kan man se Jylland fra Sejerøs udsigtspunkter.

I ertebøl-tiden blev Sejerø beboet af bønder, som ryddede skoven for at dyrke jorden, og man finder stadig rester af økser, pilespidser og bopladser. Der er flere gravhøje fra bronzealderen, og på den nordlige spids af øen findes en langdysse.

Der er mange gode udflugtsmål for enten vandre- eller cykelturen. Efter turen rundt på øen kan man besøge et af de lokale spisesteder – hvis man da ikke hellere foretrækker at fange sin middagsmad med fiskestang. Der er rig mulighed for at fange fisk, som man kan tilberede på campingpladsen, hvor der også er mulighed for at slå sig ned for natten, da vi har 100 pladser og 18 hytter.

For at komme til Sejerø skal man enten selv sejle eller tage med Sejerøfærgen, hvor sejltiden tager ca. 1. time. Det er vigtigt i højsæsonen at booke færgeplads i god tid, såfremt man ønsker at tage sin bil med!

 

Dyreliv

Sejerø har et utroligt rigt dyreliv, både hvad angår råvildt, harer og fasaner. En af årsagerne til det meget vildt er, at der ikke er ræve på øen, så ungernes største fjende er de store rovfugle, som også trives her. De store rovfugle, såsom musvåger, glenter og ugler yngler på øen. Om vinteren ser man sælerne ligge i vandet lige ude for kysten, og om sommeren følger marsvinene færgen til og fra øen. Ved skumringstid er der store chancer for at se råvildt, der går og esser på markerne. Råvildtet har dog ikke altid været en naturlig del af Sejerøs dyreliv. Vildtet blevet udsat med stor succes i slutningen af 90´erne

 

Sejerø Fyr

Om sommeren byder øen på flere dejlige badestrande – bl.a. er området ved Sejerø Fyr et yndet turistmål. Fyret byder på de smukkeste solnedgange hele sommeren igennem. Sejerø Fyr er øens vartegn. Fyret er opført i 1852 og ligger på øens nordvest pynt, som hedder Gniben. Fyret er opført på en morænelerbakke, som er ca. 15 m høj. Sejerø Fyr er 19 m højt, og ligger kun 2 m fra skræntens kant. Det gule fyr er rundt og har en lyshøjde på 31 m. Der har tidligere hørt tjenesteboliger til fyret, men de er nu frasolgt til private boliger. Ved fyret er der en informationsstander med historiske oplysninger og kort over farvandet. Såfremt man er interesseret i at komme op i fyret, er det muligt i følge med fyrpasseren efter aftale. Fyrpasserens telefonnummer er 5959 0060.

 

Sejerø Kirke

Sejerø Kirke stammer fra middelalderen (1250 – 1300 tallet) og er fortrinsvis opført i munkesten. Byggestilen er en blanding mellem romansk og gotisk byggestil. Kirkens kalkmalerier er fra 1558 og altertavlen er i renæssancestil fra 1659. Sejerø Kirke er indehaver af Danmarks næstældste kirkeskib, som er en model af Kong Christian IV´s orlogsskib, som hed Trefoldigheden.

 

Sejerø Havn

Sejerø har en hyggelig gammel fiskerihavn, som er anlagt i 1839, og marinaen er renoveret i 2017. Det er også i havnen at Sejerøfærgen lægger til. Havnen ligger ca. 1 km fra campingpladsen, og byder på en dejlig badestrand – og en hyggelig snak med fiskerne, som dagligt lægger til med frisk fangede fisk. På den gamle fiskerihavn ligger Café Sejerø, som har åbent i sommersæsonen, hvor der sælges baristakaffe, Hansens Is, pizza, sandwich, økologisk morgenbrød mm.

 

Sejerø Museum

I sommeren 2005 åbnede Sejerøs Museum. Her kan man se, hvordan en købmandshandel så ud i gamle dage – og hvorledes købmanden boede privat. Bagved den gamle købmandshandel er der opført en tilbygning, som udstiller moderne kunst af kunstnere, som har en tilknytning til Sejerø.

 

Sejerø Kulturhus

Sejerø Kulturhus har forskellige udstillinger både af lokale og udefrakommende kunstnere. Man har også mulighed for at besøge den gamle købmandsgård, så man kan se, hvordan man boede i “de gode gamle dage”. ende Ønskes yderligere oplysninger kan man kontakte Enevoldsen på 2163 9261.

 

Sejerø Fyr

Sejerø Kirke

Sejerø Havn

Sejerø Museum

Kulturhus