Køb dit campingpas ved ankomsten til Sejerø Camping

 

 

Alle gæster, der overnatter på en campingplads, som er godkendt af Campingrådet, skal være i besiddelse af et campingpas. Du kan købe/forny campingpasset ved ankomsten til Sejerø Camping.

Et gyldigt campingpas er omfattet af en ansvarsforsikring overfor 3. person, såfremt pasindehaveren ikke selv har anden forsikringsmæssig dækning. Forsikringen dækker kun skader, som man ifølge dansk retspraksis kan drages til ansvar for.

Du kan købe campingpasset hos os i kiosken. Vi udfylder en bestillingsformular, der fungerer som midlertidigt campingpas, indtil du får tilsendt det campingpasset. Campingpasset er gyldigt for kalenderåret. Husk at medtage det midlertidige campingpas (bestillingsformularen), når du rejser videre.


Priser for campingpas i 2016:


Campingpas: kr. 110,-
Alle kan få udstedt et selvstændigt campingpas, dog børn under 15 år kun med forældrenes samtykke. Et campingpas gælder både par og enlige, samt deres hjemmeboende børn under 18 år. Alle skal have samme faste bopæl. Når man er fyldt 18 år, skal man have sit eget campingpas.

Grupper: kr. 110,-
Der skal være mindst 5 deltagere og højst 11 deltagere, der rejser sammen. Gruppens leder skal være fyldt 18 år. Passet skal for at være gyldigt, være ledsaget af en navneliste med samtlige deltagere.

Fornyelse af campingpas – nyt årsmærke: kr. 110,-
Hvis du allerede er i besiddelse af et campingpas fra et tidligere år, kan du blot købe et årsmærke – passet vil herefter være gyldigt resten af kalenderåret. Årsmærket kan købes hos os.

Transitpas: kr. 35,-
Skal du kun have en enkelt overnatning på en campingplads, kan du købe et transitpas.


Tilbage
 


Sidst redigeret den 24. april 2018
  
 Redigeret den 24-04-2018